گروه شیدا


گروه شیدا یک گروه موسیقی سنتی ایرانی بود که در سال ۱۳۵۱ توسط محمدرضا لطفی و با همکاری درویش رضا منظمی، حسین عمومی و ناصر فرهنگ‌فر در دانشگاه تهران پایه‌گذاری شد. فعالیت رسمی این گروه در سال ۱۳۵۳ با همکاری هوشنگ ابتهاج در رادیو ایران آغاز شد. اولین برنامه گروه شیدا که از رادیو پخش شد بازسازی آثار قدما شامل پیش‌درآمد ابوعطا از درویش خان و تصنیف شیدا بود؛ و نخستین اجرای گروه شیدا نیز در جشن هنر سال ۱۳۵۴ با اجرای دستگاه نوا همراه بود.
نوازندگان گروه شیدا پس از واقعه ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ از رادیو استعفا و به شکل مستقل فعالیت خود را در کانون چاووش ادامه دادند. اعضای این گروه عبارت بودند از: محمدرضا لطفی ،عبدالنقی افشارنیا، پشنگ کامکار، فرخ مظهری، زیدالله طلوعی، بیژن کامکار، هادی منتظری، مجید درخشانی، جمال سماواتی، ارژنگ کامکار.
گروه شیدا در سال ۱۳۸۷ پس از بازگشت محمدرضا لطفی به ایران فعالیت خود را دوباره آغاز کرد و آثار بسیاری را به تولید و اجرا رساند. در آخرین نسل گروه شیدا هنرمندانی چون فرخ مظهری، مازیار شاهی، محمد معتمدی، حمید سکوتی و… حضور داشتند.
گروه شیدا
چاوش ۱ - درامد چهارمضراب
چاوش ۱ - پیش درامد
چاوش ۱ - ساز و آواز
چاوش ۱ - ضربی شکسته
چاوش ۱ - ساز و آواز با مثنوی
چاوش ۱ - تصنیف به یاد عارف
چاوش ۱ - رنگ
چاوش ۲ - شب نورد
چاوش ۲ - آزادی
چاوش ۳ - سواران دشت امید
چاوش ۳ - ای ایران
چاوش ۳ - اتحاد
چاوش ۳ - تیغ باید خون فشاند
چاوش ۳ - شهید
چاوش ۳ - آزادی
چاوش ۳ - ژاله خون شد
چاوش ۳ - حصار
چاوش ۴ - تصنیف مرا عشق
چاوش ۴ - تصنیف ای پدر
چاوش ۴ - تصنیف ای برادر
چاوش ۴ - تصنیف ای حریفان
چاوش ۴ - تصنیف ای ایران
چاوش ۵ - آواز موسم گل
چاوش ۵ - باز آمدم
چاوش ۵ - عاشقی محنت بسیار کشید
چاوش ۶ - بشارت (یادگار خون سرو)
چاوش ۶ - ایرانی
چاوش ۶ - سپیده
چاوش ۶ - زمانه قرعه ی نو می زند
چاوش ۷ - رزم مشترک
چاوش ۷ - خاموشی
چاوش ۷ - مژده ی ضفر
چاوش ۷ - میهن
چاوش ۷ - عاشقان سرمست
چاوش ۷ - سپیده
چاوش ۷ - بخوان هموطن
چاوش ۷ - پیروزی
چاوش ۷ - نیشتمان
چاوش ۷ - دلیرانه
چاوش ۷ - برداشتی از قطعه ی در قفس
چاوش ۸ - از کفم راه
چاوش ۸ - ای برادرها
چاوش ۸ - کاروان شهید
چاوش ۹ - پیش درامد
چاوش ۹ - درامد و کرشمه
چاوش ۹ - چهارمضراب زنگ شتر و بهارمست
چاوش ۹ - در میان جانم و جان از تو بی خبر
چاوش ۹ - نامدگان و رفتگان
چاوش ۹ - رنگ
چاوش ۱۰ - به یاد طاهرزاده (بخش اول)
چاوش ۱۰ - به یاد طاهرزاده (بخش دوم)
چاوش ۱۱ - مجید کیانی (بخش اول)
چاوش ۱۱ - مجید کیانی (بخش دوم)
چاوش ۱۲ - بخش اول
چاوش ۱۲ - بخش دوم