رویه های بازگرداندن کالا

 

موسیقی عارف می کوشد  تا سفارشات هر چه بهتر تحویل شما گردد و رضایت شما از خرید را به همراه داشته باشد  . با این حال اگر پس از تحویل سفارش خود تصمیم به تعویض و یا مرجوعی کالا گرفتید با شماره های پشتیبانی تماس بگیرید .

شرایط پس گرفتن کالا به شرح زیر می باشد :

کتاب :

۱-      در صورت ایراد فیزیکی کتاب  ظرف ۲۴ ساعت با واحد پشتیبانی جهت تعویض کالا تماس بگیرید  .

ساز و ملزومات ساز :

۱-      در صورت ایراد فیزیکی کالا ظرف ۲۴ ساعت با واحد پشتیبانی جهت برگشت یا تعویض کالا تماس بگیرید  .

۲-   در صورتی که به هر دلیل از خرید خود منصرف شدید ظرف ۳ روز برای برگشت یا تعویض کالا با واحد پشتیبانی تماس بگیرید .

در صورتی که کالا ایراد فیزیک یا فنی داشته باشد برای برگشت و تعویض کالا هزینه های حمل و نقل به عهده موسیق عارف می باشد و چنان چه تعویض یا برگشت کالا سلیقه ای باشد هزینه های حمل و نقل به عهده شما می باشد .

 

سربلند و پیروز باشید